Beares, O. (2017). Reseña de "BDG70. A revolta do cómic galego" de Xulio Carballo Dopico. CuCo, Cuadernos De cómic, (9), 160-164. https://doi.org/10.37536/cuco.2017.9.1180